TALL, s.r.o.

Riaditeľstvo spoločnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                    Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

riaditeľ spoločnosti: Ing Csaba KÁDÁR                                                                                                                                                                                                                                                            tel: +421 911 323 227                                                                                                                                                                                                                                                                                        email: kadar@tall.sk

 

Sídlo spoločnosti, prevádzka:                                                                                                                                                                                                                                                                Gogoľova 18, 851 01 Bratislava   

Technik: Mgr. Ľubomír ŠTANCEL                                                                                                                                                                                                                                                                tel: +421 911 420 777                                                                                                                                                                                                                                                                                email: technik1@tall.sk 

Technik a preprava: Andrej TURČAN                                                                                                                                                                                                                                                            tel:+421 908 704 065                                                                                                                                                                                                                                                                            email:technik2@tall.sk, preprava@tall.sk